Brandfare

06-06-2018

Der er meget tørt ude i naturen i disse dage, og da der ikke ser ud til at komme regn foreløbigt, er der megen stor risiko for, at der kan opstå skov- og andre naturbrande.
Samtidig blæser det friskt, så en naturbrand vil hurtigt kunne brede sig og samtidig gøre slukningen vanskelig.

Ild breder sig hurtigt her i tørken

På grund af den meget store brandfare har mange kommuner nu indført afbrændingsforbud overalt i de respektive kommuner. Det betyder derfor også, at der eksempelvis ikke må tændes bål eller tændes op i den medbragte grill i statsskovene i disse kommuner.

Hvilke kommuner, det drejer sig om, kan du se en oversigt over her: http://brs.dk/forebyggelse/brand/afbraendingsforbud/Pages/afbraendingsforbud.aspx

Siden opdateres regelmæssigt, men du skal undersøge den enkelte kommunes hjemmeside for de aktuelle regler, så du ved, hvad du må, og hvad der er forbudt, så længe tørken varer.

Hvis du ser en brand, så kontakt 112