Forbud mod bål og grill i Midtjyske statsskove

06-06-2018

En række Midtjyske kommuner har udstedt afbrændingsforbud på grund af tørken.

Det skal nødig ende sådan!

Der er indtil videre på grund af tørken forbud mod brug af enhver form for bål, bålfade eller bålsteder samt grill på Naturstyrelsens arealer i følgende kommuner: Skive, Holstebro, Viborg, Herning, Silkeborg, Ikast-Brande og Vejle.

Ved tobaksrygning skal der udvises ansvarlighed. Undlad at smide tændstikker og skod i naturen, men skaf dem af vejen i egnede beholdere. 

Torben Bøgeskov

Naturvejleder