Afgræsning på Bulbrogård ved Tissø

07-06-2018

Naturstyrelsen Vestsjælland har opsat et nyt hegn, fordi arealerne fremover skal afgræsses af får i sommerhalvåret.

Formålet med projektet er etablering af græsning på engarealer ned til Tissø. Arealerne skal afgræsses for at undgå tilgroning med krat og for at understøtte naturindholdet.

Den offentlige adgang er naturligvis stadig fri, men det skal understreges, at hunde skal holdes i snor på arealet.

 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Union og Miljø- og Fødevareministeriet til projektet ”Afgræsning på Bulbrogård”.

Yderligere information om Landbrug og udvikling af Landdistrikter:

http://ec.europa.eu/agriculture/index_da.htm