Kyllingemoderen får en kærlig hånd

04-06-2018
Kyllingemoderen som nu får en udvendig istandsættelse. Til højre i billedet kan det ses, at tilbygningen er under nedrivning.

Den historiske pavillon Kyllingemoderen ved Christianshøjkroen får hen over sommeren en tiltrængt udvendig restaurering. Udtjente brædder i beklædningen udskiftes, flere af vinduespartierne bliver restaureret, og herefter males hele bygningen. Desuden bliver en mindre tilbygning på sydsiden revet ned, så Kyllingemoderens oprindelige arkitektoniske udtryk bliver genskabt. Da der er tale om en fredet bygning, er der indhentet godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen til ændringerne.

”Det er tiltrængt med en istandsættelse, for både beklædning og vinduespartier er nogle steder ret medtagne på grund af vind og vejr og tidens tand. Kyllingemoderen kan heldigvis uden problemer bruges til arrangementer mens der restaureres, for der er tale om udvendigt arbejde, så generne vil være minimale,” forklarer Rasmus Munch Marcher, bygnings- og restaureringstekniker ved Naturstyrelsen Bornholm, som ejer bygningen.

undefined
Rasmus Munch Marcher viser, hvorfor beklædning og vinduer trænger til en istandsættelse.

Kyllingemoderen har en lang og farverig historie siden den åbnede på grundlovsdag 1929. Bygningen har været ramme om dyrskuefester, missionsmøder, baller og løsslupne fester. Under 2. verdenskrig blev der indkvarteret flygtninge fra østfronten og under den sovjetiske besættelse spiste russiske soldater i pavillonen. I den mere kuriøse ende var der i 1969 diskotek og topløs go-go-dans i bygningen. Da pavillonen blev indviet hed den Almindingspavillonen, men i folkemunde ændrede den hurtigt navn til Kyllingemoderen på grund af ligheden med den varmelampe i blik, man satte over nyklækkede kyllinger. Navnet har hængt ved siden. Bygningen blev fredet i 2013.

Kyllingemoderen forpagtes af Christianshøjkroen og kan lejes til arrangementer.

Rasmus Munch Marcher

Bygnings- og restaureringstekniker
Bornholm