Midlertidig lukning af Nordsøstien i Lille Vildmose

27-06-2018

I forbindelse med arbejdet på Tofte Moses nordvestlige kant lukkes Nordsøstien midlertidigt. Alternativ rute fremgår af kortet herover samt skiltning i området

Nordsøstien forventes genåbnet sidst i august.

Skilte i området viser alternativ rute

Som en del af det igangværende EU LIFE projekt, bygges en dæmning langs med Tofte Moses nordvestlige kant for at sikre højmosen mod udtørring. Arbejdet er påbegyndt og det har derfor været nødvendigt at lukke Nordsøstien under arbejdet. Nordsøstien forventes genåbnet sidst i august. I mellemtiden kan en alternativ rute benyttes, som vist på fotoet og på skilte i området.

Aalborg Kommune, som er bygherre på anlægsarbejdet, beklager ulejligheden. Eventuelle henvendelser om den alternatgive rute kan rettes til By- og Landskabsforvaltningen på mail: Obfuscated Email