Ny bynær skov ved Brovst

14-06-2018

Vandforsyningen for Brovst og Omegn, Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen har indgået aftale om etablering af ny grundvandsbeskyttende og rekreativ statsskov

Arkivbillede af et skovrejsningsprojekt, hvor træerne er ved at vokse sig store

Vandforsyningen for Brovst og Omegn, Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen Thy kan forhåbentligt snart starte et større skovrejsningsprojekt i Brovst. Den nye skov bliver på omkring 50 ha. og er beliggende lige udenfor Brovst mod nord og nordvest og ganske tæt på den gamle herregård Bratskov.

Projektet mangler stadig de sidste godkendelser og handler, men det ser ud som om, at projektet kan realiseres, og vi tør derfor begynde planlægningen af den nye skov, udtaler skovrider Ditte Svendsen fra Naturstyrelsen Thy. Ditte Svendsen gør samtidigt opmærksom på, at:

der afholdes et offentligt møde i Brovsthallen d. 18/6 kl. 17.00-19.00, hvor de 3 samarbejdspartnere gerne vil præsentere skovrejsningsprojektet og involvere områdets borgere i etablering af den nye skov.

Skoven bliver en bynær ”vandværksskov”, der skal beskytte grundvand og vandreservoirer under Vandforsyningens boringer. Skov – og specielt løvskov - er en af de bedst kendte metoder til grundvandsbeskyttelse og formanden for Brovst og Omegnes Vandforsyning Flemming Frost glæder sig over muligheden for, at Brovst får sin egen byskov og ikke mindst sikringen af grundvandet:

Vi kan nu fremtidssikre vandforsyningen til Brovst og får i tilgift over 50 ha. statsskov lige op af byen Jeg vil gerne sige en stor tak til de lodsejerne, der muliggør projektet.

Jammerbugt kommunes formand for Teknik og Miljø Jens Chr. Golding ser den nye skov som et stort aktiv for Brovst bys udvikling og noterer sig:

..at der i den nye masterplan for byen allerede er tiltag, der skal sikre Brovst flere rekreative muligheder og grønne områder, og når det kan kombineres med sikring af grundvandet, er det helt optimalt.

Skovrejsningen bidrager til at nå målsætninger i det nationale skovprogram om bl.a. at øge Danmarks skovareal, sikre den samfundsmæssige nytte af nye skove samt optage og lagre kulstof i skove. Naturstyrelsen Thy har tidligere bl.a. etableret Aabyskoven i Aabybro og senest rejst nye bynære skove i Thisted Kommune forbindelse med anlæg af Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild. Tilplantningen af arealerne forventes at starte til efteråret, men først rigtigt tage fart foråret 2019.

Kort over projektområdet:

Kontakt

Ditte Svendsen

Skovrider

Per Hyttel

Skovfoged