Nyklækkede eghjorte i Dyrehaven

26-06-2018

Eghjort han vogter over en hun. Foto. Bo Valeur

De har været ventet med spænding, men nu er der nyklækkede egehjorte i Dyrehaven! Gennem de sidste fem år har naturstyrelsen Hovedstaden udsat eghjorte fra vores nabolande, i håbet om at denne store og spektakulære art igen kan yngle i vores gamle skove. 

"Vi har haft frivillige til at holde øje med de fem lokaliteter, hvor der er sat eghjorte ud, og på flere af lokaliteterne har de fundet voksne individer, hvilket vi er meget begejstret over", fortæller skovfoged Sven Norup Naturstyrelsen Hovedstaden. "Der er fundet både hunner og hanner, som vi forventer vil yngle og skabe en levedygtig bestand".

Eghjorten lever langt det meste af sit liv under jorden. Efter parringen graver hunnen sig ned i jorden for at lægge ca. 25 æg, typisk i nærheden af større, halvrådne rødder på store døde eller døende træer. Her lever larverne under jorden de næste 4 - 5 år inden de forpupper sig og kommer op af jorden, som voksne eghjortbiller. 

Eghjorten har sit navn fra de lange kæber hos hannen, som ligner gevir fra en hjort. Disse kæber bliver brugt til nogle drabelige brydekampe mellem hannerne i de få uger af voksenlivet, hvor parringerne finder sted. 

"Naturstyrelsen Hovedstaden vil meget gerne høre fra alle der oplever de store eghjorte i Dyrehaven. Tag gerne et billede og send det til Obfuscated Email, husk at fortælle, hvor de er fundet", slutter Sven Norup.