Oprensning af grøfter ved Vestre- og Østre Gulstav

07-06-2018

I Naturstyrelsen oprenser vi normalt ikke grøfter, men på Fyn har vi oprenset grøfter ved vores stævningsskove i Vestre- og Østre Gulstav.

Vestre- og Østre Gulstav

Stævningsskove er resultatet af en særlig form for skovdrift der kendes tilbage til Stenalderen og har dermed særlig natur- og kulturhistorisk værdi. I skovene ved Gulstav er der registreret 42 arter af træer og buske og en rig urtevegetation samt en masse insekter og smådyr.

 I Vestre Gulstav var et mindre stykke af stævningsskoven og dens tilhørende flora og fauna ved at stå under vand, hvorfor det har været nødvendigt at oprense et underløb. I Østre Gulstav har der stået vand op i det offentlige toilet samt på en kort strækning af den offentlige vej Gulstavvej, hvorfor det har været nødvendigt at oprense udvalgte grøfter.

 For begge skove gælder, at det nu er lettere for besøgende at komme rundt, i det der har været stier, som har været ufremkommelige pga. vand.