Råvildtet trives på Grenen

28-06-2018

Er det store naturprojekt LIFE Hulsig Hede årsag til, at der ses mere råvildt på veje, inde i Skagen by og i byhaverne?

Rådyr er vanskelige, at komme så tæt på..

Gennem de senere år er der set flere rådyr på veje, i byen og i villahaver. Råvildtbestanden på Grenen er gennem mange år vokset – også før LIFE-projektet blev påbegyndt. Rådyret er en af de dyrearter i Danmark, som er allermest tilpasningsdygtigt. Man kan træffe råvildt næsten overalt: I skov, på hede, i klitter, åbne arealer og sågar i bebyggede områder. Råvildtet vænner sig hurtigt til menneskelige aktiviteter. Når bestanden stiger i antal, vil et naturligt resultat være, at flere dyr kommer ind på menneskers enemærker og derfor oftere bliver set. Nogle dyr kommer i konflikt med trafikken og bliver desværre dræbt ved påkørsel.

Råvildtet opdager, at der i menneskenes haver vokser urter (blomster m.m.), som er lækre og uimodståelige delikatesser. Derfor er mange haveejere grænsende op til naturarealerne på Grenen de ”lykkelige” besøgsværter med indbygget traktement for råvildtet.

Naturgenopretningen har indtil videre kun berørt ca. 22 % af naturarealerne på Grenen. Store områder mod nord samt vest for Batterivej er urørte og udgør effektive skjule- og væresteder for vildtet. Rydninger kan endog være til gavn. Den mørke, døde skovbund erstattes af opvækst af urter og græsser, som danner fødegrundlag for råvildtet. Det er helt i tråd med, hvad der skete for år tilbage, da der blev ryddet trævækst på Hulsig Heder. Her blev der observeret en stigning i råvildtbestanden.

Der kan umiddelbart i forbindelse med maskindrift forekomme uro. Så snart maskiner er borte, vil situationen stabilisere sig, og dyrene vender hurtigt tilbage til det sædvanlige adfærdsmønster.

Hvad kan bringe råvildtet i panik?

Støjende menneskers færdsel. Råvildtet har en indbygget frygt for mennesker. Mennesker jager råvildtet og er i det hele taget utilregnelige for råvildtet. Der er nu anlagt flere stier på Grenen. Det medfører mere menneskelig aktivitet. Stierne i sig selv skaber ikke problemer for råvildtet. Det værste er løse hunde. En jagende hund skaber panik hos råvildtet. Så er landevej, villahaver og endog vand ingen hindring for flugten.  

Hvordan får man råvildtet at se? Bevæger man sig stille og diskret ad spor og stier i naturen, typisk morgen og aften, er der gode chancer for at se råvildt. Tag en kikkert med og nyd synet af denne prægtige lille hjorteart.  

Tekst & Foto: K. Frisk, Naturstyrelsen