Slut med åben ild

04-06-2018

Frederiksborg Brand og Redning har udstedt afbrændingsforbud fra i dag på grund af tørken.

Det betyder at der ikke må tændes bål på bålpladser, overnatningspladser og bruges grillsteder på Naturstyrelsen arealer. Husk også at slukke skodder forsvarligt, så de ikke bliver grunden til en stor skovbrand.

Naturstyrelsens naturområder er åbne hele døgnet rundt, og det er kun når brandmyndighederne vurderer at risikoen for brand er overhængende, at Naturstyrelsen lukker for områder. Naturstyrelsen håber derfor alle vil respektere forbuddet og være opmærksomme, når de er i naturen, så evt. opstået ild kan stoppes, inden den for alvor får fat.

Vi er nu midt i ynglesæsonen og mange dyr kan ikke nå at undslippe en kraftig skovbrand. Nabobebyggelser kan også være i fare, så pas på!

Hvis det brænder, så ring 112 eller brug evt. 112-appen.