Slutseminar – Life REDCOHA

25-06-2018

Life REDCOHA – eller ”Life – sårbar natur langs vestkysten” har nu siden 2013 arbejdet med mange elementer til forbedring af den kystnære natur lang vestkysten. Nu gøres der status.

Geder til bekæmpelse af rynket rose er også en mulighed

Bekæmpelse af og afprøvning af forskellige metoder til bekæmpelse af rynket rose (Rosa rugosa) har være et af de centrale elementer i Life-projektet REDCOHA– men mange andre positive tiltag for naturen langs Den jyske Vestkyst er gennemført i de seneste fem år projektet har været i gang.

I dag mødes ca. 80 deltagere i Thy med en bred vifte af repræsentanter af folk, der arbejder med natur og naturpleje – både i teori og praksis. Deltagerne er fra Aarhus Universitet, Nationalpark Thy, 15 kommuner, 15. juni Fonden, Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse og Naturstyrelsen m. fl.. Her skal der bl.a. drøftes bekæmpelse af rynket rose.

Selvom det er et slutseminar er det ikke helt slut endnu. EU har forlænget projektet med ét år, så projektet først slutter d. 31. juli 2019.

I Life REDCOHA deltager Naturstyrelsen med fire lokale enheder og Thisted Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Her kan du læse mere om Life REDCOHA

Eventuelle spørgsmål til projektleder Uffe Strandby på 22 22 16 49.