Sommerferie i naturgenopretningen på Grenen

07-06-2018

Der er siden primo marts ikke sket ret meget i det store naturgenopretningsprojekt LIFE Hulsig Hede på Grenen. Er man ”kørt træt?”

Fældet træ ligger og får røde nåle i sommervarmen

Siden sidste sommer umiddelbart eftersommerferien er det sket meget på Grenen. Der er fældet en masse træer. Nogle af træerne er kørt sammen i stakke og afventer ophugning til flis, der skal anvendes som biobrændsel i varmeværkerne i Hjørring og Aabybro. Men på arealerne på Grenen ligger der fortsat en del træ, der skal køres sammen og stakkes op for senere også at ende som brændsel i varmeværkerne.

Hvorfor ligger det der endnu? Skulle det ikke have været ude for længst? Jo – det skulle det, men det skyldes ikke ”træthed”. Men det går som bekendt ikke altid ”som præsten prædiker”. Trætransporten har været forfulgt af uheld: En entreprenør kom til skade og måtte i utide forlade projektet i lang tid. En anden maskine, der blev indsat til afløsning, brød definitivt sammen og måtte slæbes derfra. Der var i vinter ved at komme gang i transporten igen på den frostbundne jord. Det gik fint – indtil tøvejret satte ind. Med tøvejrets komme blev alle maskinaktiviteter standset. Risikoen for terrænskader under kørsel med tunge maskiner var for stor. Hellere vente og undgå store, uoprettelige skader.

Der resterer nu et areal på ca. 31 hektarer, hvor der henligger træ, der skal køres sammen i bunker langs bilfast vej. Træet er fældet, og er nu ved at udtørre. Det er blevet meget kedeligt at se på. Brunt og afsvedet ser det ud. Det tørre, varme forår og den pragtfulde sommer har gjort det muligt igen at køre arealerne med maskiner. Men – der tøves med maskinindsatsen. Der er foretaget dén afvejning, at der først og fremmest skal tages hensyn til naturen og gives ro til ynglende dyr og fugle. Derfor genoptages trætransporten og de sidste træfældninger ikke igen før tidligst omkring medio-ultimo juli 2018 – selvfølgelig under forudsætning af, at føret tillader det.

På de nærliggende arealer øst for projektområdet er der netop blevet foretaget sammenkørsel af fældede træmængder. Det blev nøje overvejet, og det skønnedes her, at menneskeinteresser vægtede højest.

Se kort over det berørte område: Oversigtkort