To for området nye arter af flagermus fundet i Tved Plantage

20-06-2018

I et forsøg med registrering af flagermus er der fundet to for området nye arter af flagermus i Tved Plantage, nemlig Brandts flagermus og Pipistrelflagermus

Arkivbillede af en Pipistrelflagermus

Biologisk Forening for Nordvestjylland har efter aftale med Naturstyrelsen Thy eksperimenteret med registrering af flagermus ved opsætning af flagermusdetektor på udvalgte lokaliteter i Thy. I denne forbindelse blev der identificeret 10 forskellige arter af flagermus, herunder to for området nye arter i Tved Plantage: Brandts flagermus og Pipistrelflagermus. Brandts flagermus er ikke tidligere registeret i nordvest Jylland. Pipistrilflagermusen blev for første gang blev registreret i Thy af Århus Universitet ved Det Nationale Testcenter for store Vindmøller i Østerild i 2011.

Årsagen til de nye fund kan være klimaforandringer og udviklingen af mere ekstensiv skovdrift,

fortæller biolog Jan Durinck fra Biologisk Forening for Nordvest Jylland. 

Vildtkonsulent Tommy Hansen fra Naturstyrelsen Thy er enig i Jan Durinck betragtninger og tilføjer:

Den udvikling vi ser nu er en naturlig konsekvens af at skovene bliver ældre og at der er flere gamle træer med huller, som flagermusene kan benytte. Det er ofte gamle spættehuller som flagermusene benytter. Ved Naturstyrelsen Thy har vi i de senere år også lavet flere tiltag der fremmer myrerne i skoven f.eks. flere skovlysninger og bredere rabatter, hvilket giver grundlag for en stor bestand af spætter.

Forsøget med opsætning af flagermusdetektorer er et led i et større frivilligt registreringsarbejde af Biologisk Forening for Nordvestjylland. Flagermus er generelt nataktive, og er det eneste pattedyr der kan flyve. Flagermus er fredet i hele EU.

Kontakt

Tommy Hansen

Vildtkonsulent