Gedved søsættes

17-05-2018

Arbejdet med at lave Gedved Sø været forsøgt af flere omgange, men denne gang ser det ud til at lykkes. Aftalerne med lodsejerne er i hus og projektet er nu sendt til Horsens Kommune for at få alle tilladelser på plads.

 

undefined

Søens forventede udbredelse. Kort: Rambøll 

Vådområdeprojekt Gedved Sø vil medføre etablering af en ca. 30 ha stor sø vest for Skanderborgvej og nord for Gedved By i Horsens Kommune. Et område på 42 ha. tages ud af landbrugsmæssig drift og bliver til sø, eng og mose.

Det overordnede formål med etableringen af vådområdet er at reducere mængden af kvælstof til vandmiljøet og derved forbedre vandkvaliteten i Horsens Fjord. Projektet vil desuden supplere kommunens klimaindsats ved at virke som buffer ved store nedbørshændelser samt udvide det lokale naturindhold i området.

Naturstyrelsen gennemfører vådområdeprojektet i området ved blandt andet at omlægge markdræn fra de omkringliggende marker så de løber ud i området og den ca. 30 ha store sø fyldes op. Horsens Kommune etablerer samtidigt et nyt åbent afløb fra søen.

Grundlaget for at kunne realisere projektet er en række frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Projektet finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriets landdistriktsprogram.

undefined

Når landbrugsarealerne ikke pumpes, står de lavest liggende arealer under vand. Foto: Rambøll

 

Læs mere på: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/gedved-soe/

Kontaktpersoner:
Naturstyrelsen Søhøjlandet: Anne Gro Thomsen Obfuscated Email/22889942
Horsens kommune: Tony Bygballe Obfuscated Email / 29247014