Grantræer fældes i Vejlbo Mose og i Arboretet

18-05-2018

Naturstyrelsen vil i næste uge fælde træer i Vejlbo Mose ud mod Frederiksberggade og i Arboretet bag ved Aqua i Silkeborg.

 

Ud mod Frederiksberggade vokser et bælte med store sitkagraner - en art der oprindeligt stammer fra Nordamerika. Dem sætter vi nu en skovningsmaskine til at fælde, hvorefter stammerne køres ud af skoven.  I Arboretet fældes et område med grandis – ligeledes en art der stammer fra Nordamerika.

 

Vejlbo Mose og Arboretet ligger som naturperler i syd enden af Silkeborg.  Grantræerne ved Vejlbo Mose og i Arboretet står i en del af skoven, som er udpeget til at overgå til urørt skov om nogle år. Det betyder, at Naturstyrelsen i en overgangsperiode fælder udvalgte bevoksninger med nåletræer.

 undefined

Skovningsmaskine i drift. Foto: Jysk Skovservice ApS

 

Alt træet bliver solgt til savværker og oparbejdet til tømmer til f.eks. bygning af huse.

 

Skoven vil blive mere åben i et par år, men der står allerede enkelte løvtræer i skovbunden og i løbet af få år vil områderne være vokset til med hjemmehørende arter som birk, pil og eg og skovfyr. 

 

”I en periode vil det se rodet ud og der vil blive spor i skovbunden, men hav tålmodighed – det bliver efterhånden til en flot og mere artsrig skov” siger skovfoged Thorbjørn Nørgård.

 

Skovningen kan desværre ikke ske helt uden gener for skovenes daglige brugere. Det kan være en god ide at holde hunden i snor (selvom det er hundeskov) eller at omlægge ruten for den daglige tur i skoven.

 

Det er mægtige maskiner der udfører arbejdet og det kan se voldsomt ud, når sådan en maskine arbejder sig frem og fælder træer. Lige bagefter kommer endnu en maskine, som samler træet sammen, og kører det ud til skovvejen.

 

Naturstyrelsen advarer om, at det kan være spændende at betragte skovningsmaskinerne, når de arbejder, men man skal overholde en sikkerhedsafstand på 50 meter fra en arbejdende maskine.

 

”Hvis du derfor er ude i skoven og støder på vores skilte og afmærkninger, er det vigtigt, at du respekterer dem. Fældning af store træer er farligt arbejde, og ofte er vores medarbejdere ikke i stand til at se det område, hvor træer vil falde på opvækst og andre træer. Skiltene skal derfor tages alvorligt, da det er forbundet med livsfare at færdes i selve skovningsområdet” slutter skovfoged Thorbjørn Nørgård.

undefined

 

Arbejdet med fældningen og udkørsel af træet fra Vejlbo Mose og Arboretet forventes at være afsluttet i løbet af en uge.

 

Kontakt: Skovfoged Thorbjørn Nørgård Obfuscated Email tlf.: 40 28 05 71