Hundeskoven bliver midlertidigt lukket på grund af skovning

03-05-2018

Naturstyrelsen vil i de kommende uger fælde rigtig mange træer i Kirkendrup Skov ved Odense, Vestermose skov ved Ejby, og Holmeskoven ved Gelsted.

Skovfoged Anders Hersø Pedersen fra Naturstyrelsen Fyn forklarer: ”Der er mest tale om udtynding af halvstore træer, så der bliver plads til, at de blivende træer får lys og næring og derfor kan vokse sig rigtig store.

Udtyndingen sikrer at bevoksningerne udvikler sig til store, sunde og harmoniske træer!”

Det er meget store maskiner, der udfører arbejdet, og det kan se voldsomt ud, når sådan en maskine arbejder sig frem og fælder træer. Senere kommer endnu en maskine, som samler træet sammen, og kører det ud til skovvejene. Og til sidst bliver træet kørt ud af skoven.

undefined

Det træ vi fælder bliver lagt i store stakke ude ved skovvejen. Her får det lov til at ligge i en periode indtil træet bliver lavet til flis og sendt til et af de fjernvarmeværker der fyrer med flis.

Skovningen kan desværre ikke ske helt uden gene for skovenes daglige brugere, idet det kan blive nødvendigt, at man omlægger ruten for den daglige tur i skoven. 

Naturstyrelsen vil i forbindelse med skovning midlertidigt lukke hundeskoven i de perioder hvor vi arbejder i selve hundeskoven. Der vil blive opsat skiltning ved indgangene til hundeskoven i de perioder hvor hundeskoven er lukket.
De store skovveje ryddes løbende (om muligt, dagligt) for grene; de mindre stier ryddes, når arbejdet er afsluttet. Små trampestier må skovgæsterne selv optrampe igen.

Naturstyrelsen advarer om, at selv om det kan være spændende at betragte skovningsmaskinerne når de arbejder, skal man overholde en sikkerhedsafstand på 70 m fra en arbejdende maskine.

”Hvis du derfor er ude i skoven og støder på vores skilte og afmærkninger, er det vigtigt, at du respekterer dem.

Fældning af træer er farligt arbejde, og ofte er vores medarbejdere ikke i stand til at se det område, hvor træet vil falde på grund af opvæksten.

Skiltene skal derfor tages meget alvorligt, da det er forbundet med livsfare at trodse forbuddet og færdes i selve skovningsområdet” Slutter skovfoged Anders Hersø Pedersen fra Naturstyrelsen.

Selve arbejdet med fældningen af træerne vil sikkert være afsluttet i løbet af maj, hvorimod udkørslen af træet er meget afhængig af, om vejret er det rigtige. Eksempelvis bliver der ikke kørt træ ud af skoven, hvis der er faldet megen regn, og skovbunden derfor er meget blød.

 

Kontaktperson:

Anders Hersø Pedersen
Skovfoged med ansvar for Skovdriften

Obfuscated Email

21 49 00 21