Nu kommer der jord til landdiget

29-05-2018

undefinedI løbet af den kommende tid vil lastbiler rulle ind i Kongelunden med  den jord, der skal bruges til opbygning af det nye landdige. I første omgang vil jorden blive lagt i deponi indtil de arkæologiske forundersøgelser er færdige. Efterfølgende vil byggeriet af det endelige dige starte. Landdiget ligger som en forlængelse af kystdiget og løber i en næsten lige linje op mod Tømmerupvej