Larve af sjælden sommerfugl er fundet på Ulvshale, Møn

29-05-2018

I maj fandt Naturstyrelsen 4 eksemplarer af den sjældne sommerfugl brunlig perlemorsommerfugl på Heden på Ulvshale. Med lidt held kan man senere i sommer frem til august se voksne eksemplarer af den smukke sommerfugl. Sommerfuglen er helt afhængig af violer, for det er det eneste dens larver spiser. Styrelsen fandt da også larverne på hundeviol og engviol.

Brunlig perlemorsommerfugl er en af 5 sjældne sommerfugle, som Naturstyrelsen har fokus på at eftersøge i år på Ulvshale. Formålet er at få viden, så det er muligt at kvalificere naturplejen og derved sikre arten. Samtidig med overvågning af sommerfuglen, vil deres larvefoderplanter, violer, også blive registreret, da planten er en begrænsende faktor for sommerfuglens lokale udbredelse.

I maj fandt Naturstyrelsen 4 eksemplarer af larven brunlig perlemorsommerfugl på Heden på Ulvshale. Med lidt held kan man senere i sommer frem til august se voksne eksemplarer af den smukke sommerfugl. Sommerfuglen er helt afhængig af violer, for det er det eneste dens larver spiser. Styrelsen fandt da også larverne på hundeviol og engviol.

Den voksne sommerfugl flyver i 2 generationer fra slutningen af maj og hen til midt i august. Den flyver livligt rundt og afsøger blomster for nektar. Hannerne leder efter hunner, og hunnerne finder egnede steder at lægge sine æg, som klægger i løbet af sommeren. Om foråret kommer de små larver frem og spiser af de spæde violblade. Larverne lever et ganske diskret liv, hvor de sjældent kommer frem og viser sig. I starten af maj forpupper larverne sig og cyklussen starter forfra i slutningen af maj, når de voksne kommer ud af puppen og begynder at flyve rundt.
Æggene bliver lagt på forskellige arter af violer. På Heden er det hundeviol og engviol, der vokser, hvor der strømmer grundvand op af jorden. Det gør jorden basisk, men også våd. Om vinteren er sommerfuglens yngleområder oversvømmet af grund- og regnvand. Derfor lever larverne på de store tuer i området, hvor der er varmt på de skrå sider om foråret. Samtidig drukner de ikke om vinteren. Nogle gange er tuerne skabt af myrer, andre gange opstår de, når køer eller heste går på arealerne om vinteren og derved træder jorden op.

Hvis man vil lede efter sommerfuglen, kan man fx følge vandrerute nr. 2 på Heden på Ulvshale. Start ved Ulvshale Naturcenter. Kig efter, hvor der er mange blomster, da den ivrigt flyver rundt og suger nektar til sig. Den er lille og mørkbrun til rødbrun med fine perlemorsfarver på undersiden af vingerne.

Læs mere om Ulvshale i naturguiden for området:Ulvshale og Nyord

Oplev Ulvshale på vandreruterne, find dem under aktiviteter: Aktiviteter

Larve af brun perlemorsommerfugl

Larven 

Sommerfuglen

Sommerfuglen