Liv og død i bisonskoven

23-05-2018

Årets første kalv er blevet født i Almindingens bisonskov, og Naturstyrelsen forventer, at flere er på vej. Men døden er også en naturlig del af livets kredsløb i bisonskoven, og flere bisoner, heriblandt den nye tyr, er gået til i det seneste år.

Årets første bisonkalv i 2018. Foto: Marc Kaekebeke.

I weekenden spottede en vågen skovgæst, Marc Kaekebeke, årets første bisonkalv i bisonskoven i Almindingen, og Naturstyrelsen forventer, at der er flere kalve på vej. De kalve der fødes i 2018 er sandsynligvis afkom af den bisontyr, som blev importeret fra Polen i 2017. Den nye tyr var nemlig den dominerende i flokken gennem brunstsæsonen, og dermed er det den, som har fået lov til at bedække de fleste køer.

Men tyrens dominerende position var kortvarig, for sidst i april blev den fundet død i bisonindhegningen.

”Den døde tyr blev undersøgt af en dyrlæge, som fandt skader, der tyder på, at den var blevet stanget. Han konkluderede, at tyren sandsynligvis er død fordi den blev svækket af løbeorm og er blevet angrebet af andre bisoner,” fortæller skovrider Søren Friese, Naturstyrelsen Bornholm.

”Naturens orden er hård, og bliver en dominerende tyr svækket, så bliver den – ganske hårdhændet – udstødt af flokken og en ny tyr tager dens plads, og det er nok det, der er sket her. Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at et forholdsvis nyanskaffet dyr dør, men jeg glæder mig alligevel over, at han trods alt har nået at tilføre bisonflokken friske gener, for det var jo hele årsagen til at vi anskaffede tyren sidste år,” siger Søren Friese.

Siden forsommeren 2017 er i alt 5 bisoner døde, så medregnet den nyfødte kalv er der nu 15 bisoner i Almindingen.

Naturstyrelsen tager stilling til, om der skal hentes nyt tyreblod til bisonflokken, når det er afklaret, hvad der fremadrettet skal ske med bisonerne på Bornholm.

Søren Friese

Skovrider
Bornholm