Hjælp med at passe på Melby Overdrev

09-05-2018

Melby Overdrev er med sine 145 hektar Sjællands største statsejede hede og fredet. Det er et helt særligt område, og her findes mange sjældne fugle, planter, biller og sommerfugle.

Melby Overdrev huser mange interssante insekter arter bla. Pimpernelle køllesværmer.

Hedelærke, natravn og sortstrubet bynkefugl er blot nogle af de sjældne fugle, som yngler på Melby Overdrev. De bygger deres godt camouflerede reder på jorden, som er næsten umulige at se – selv på ganske kort afstand.

Yngletiden begynder allerede fra midt i marts og varer til ind i september. Men også i resten af året er der et rigt fugleliv på Melby Overdrev, som fungerer som rasteplads under trækket for en lang række forskellige fugle, bl.a. Småspoven. Nordens største vadefugl Stor regnspove ses også jævnligt på Overdrevet.

 

Naturen på Melby Overdrev er unik men også sårbar, og tåler ikke den forstyrrelse og det slid som løse hunde og cykling på hedearealerne medfører. Naturstyrelsen vil derfor opfordre til at alle respekterer reglerne, og holder hunden i snor og kun cykler på de afmærkede veje og f.eks. Nordkystsien, som går i kanten af området. På den måde kan vi alle være med til at bevare det rige plante – og dyreliv på Melby Overdrev.

 

Nikkende kobjælde er en af de arter, som blomstrer i april/maj langs klitterne på Overdrevet.

Nikkende Kobjælde

 

Som navnet antyder foretrækker Hedelærken heder fremfor marker, som Sanglærken. Foto: Per Ekberg

Foto per Ekberg