Motion og naturoplevelser blandt græssende dyr

30-05-2018

Naturstyrelsen skilter nu med gode råd om, hvordan man bør færdes i indhegninger i statslige skove og naturområder, hvor græssende dyr plejer naturen.

Græssende limouisine-kvæg ved Gudenåens Kilder

”Hold altid god afstand til dyrene”, ”Gå aldrig mellem voksne dyr og unger”, ”Gå stille og roligt gennem indhegningen”. Det er nogle af de råd, man kan læse sig til på de skilte, Naturstyrelsen har sat op ved udvalgte stier, der fører gennem styrelsens indhegninger med græssende dyr.

Det sker som led i en ny informationsindsats, Naturstyrelsen lancerer for at gøre besøgende i de statslige skove og naturområder mere bevidste om, hvordan man skal færdes nær græssende dyr.

Der er blandt andet sat skilte op ved Gudenåens- og Skjernåens Kilder, ved Hastrup Sø, i Palsgård Skov, ved Bølling Sø og på Fur.

Rådene på skiltene er udarbejdet i samarbejde med en række organisationer, fx Landbrug & Fødevarer, Friluftsrådet, Dansk Skovforening, Dansk Idrætsforbund og Danmarks Naturfredningsforening.

Der går tusindvis af græssende dyr i de statsejede naturområder for at hindre dem i at gro til og springe i skov. Naturstyrelsen stiller krav til ejerne af dyrene om, at dyrene skal være rolige, og normalt er dyrene ikke interesserede i at nærme sig mennesker. 

Naturstyrelsen har kun få gange oplevet, at det har givet anledning til alvorlige situationer. Sidste sommer blev en mand imidlertid kvæstet af kreaturer under en løbetur i et af Naturstyrelsens naturområder i Midtjylland — og i efteråret blev en anden mand væltet omkuld og hans hund klemt ihjel af kreaturer i et indhegnet statsligt naturområde på Helgenæs. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan man skal agere, når man færdes i en indhegning med dyr.

Naturstyrelsen har i de senere år oplevet stigende færdsel med mountainbikes på flere af styrelsens græssede naturarealer i Midtjylland. Denne færdsel kan på samme måde, som når man færdes med hund i indhegningerne, resultere i, at dyrene bliver urolige og måske agressive. Man bør derfor notere sig, at det faktisk kun er tilladt at færdes til fods i de indhegnede arealer.

Du kan læse mere om de gode råd om færdsel i indhegningerne HER

undefined

Torben Bøgeskov

Naturcenterleder