Naturpleje – handler også om tryghed og snusfornuft

16-05-2018

Naturstyrelsen skilter nu med gode råd om, hvordan man færdes i folde med græssende dyr.

Mange af os ved sikkert ikke, hvordan man forholder sig, når man går ind i en fold med græssende dyr. For at vi kan undgå uheldige episoder eller ulykker, er det derfor nødvendigt at minde om, at der er gode råd til, hvordan man skal forholde sig, når man går ind i folde med dyr.

Naturstyrelsen har udformet et sæt enkle råd, der skal gøre brugere af de statslige skove og naturområder mere bevidste om, hvordan man skal færdes nær græssende dyr.

undefined

De gode råd er helt enkelt; hold afstand til dyrene, gå ikke mellem de voksne dyr og deres unger, bevæg dig roligt gennem folden og tager du hunden med ind i folden, så er det i kort snor og hold ekstra god afstand til de græssende dyr.

Naturstyrelsen har nu sat skilte med de gode råd op ved de mest benyttede indgange til foldene i Mols Bjerge og på Helgenæs. På den måde kan vi bedre rådgive alle til, at færdes sikkert i de indhegnede områder, hvor der er græssende dyr.

De græssende dyr plejer naturen
Når Naturstyrelsen indhegner større arealer af hensyn til naturplejen, oplever nogle brugere det som en hindring for at komme ud i naturen. Men græssende dyr er nødvendige for at pleje naturen. De dyr Naturstyrelsen anvender i plejen af naturen, kan være forskellige fra areal til areal. Hvilke dyr vi anvender i plejen afhænger helt og holdent af; den pleje vi ønsker udført og hvilke dyr, der er til rådighed i området. Derfor kan vi bruge så forskellige dyr som får, geder, heste og køer på arealerne. Men fælles for alle dyrene er, at de skal være rolige og ikke interesserede i at opsøge mennesker.

undefined

Naturstyrelsen forvalter cirka 650 hektar overdrevsarealer i Mols Bjerge og på Helgenæs og har et eget dyrehold med cirka 160 køer plus kvier og 200 moderfår. Disse dyr græsser på arealerne hele året. Antallet af dyr er tilpasset det nødvendige græsningstryk for at opretholde den sjældne naturtype overdrev. Naturstyrelsen har mere end 30 års konkret erfaring med sammenhængen mellem græsningstryk, dyreracer og effekter i forhold til gunstig udvikling og sikring af naturen på overdrev i området.

Naturstyrelsen har genskabt betydelige arealer med overdrev i området, og det samlede areal med overdrev stiger år for år. 
Der er tider af året, hvor foldene er uden dyr, her vil de fleste nok ikke betænke sig i at gå gennem folden. Men i store perioder af året vil der altså gå græssende dyr i foldene. Her skal man så tænke i de enkle råd.

Naturstyrelsen Kronjylland, der plejer arealer i Mols Bjerge og på Helgenæs, har sat skilte med de gode råd op på udvalgte steder i det store område.

Du kan læse mere om de gode råd på Naturstyrelsens hjemmeside:
http://naturstyrelsen.dk/dyr

Bliv også klogere på, hvorfor Naturstyrelsen fodrer de naturplejende dyr om vinteren: http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2018/februar/derfor-fodrer-naturstyrelsen-dyrene-i-mols-bjerge-om-vinteren/