Nyt rydningsprojekt i Lodbjerg og Hvidbjerg plantager

03-05-2018

Bjergfyrrydninger skal genskabe klithede og skabe mere varieret skov

Arkivbillede af et areal hvor klitheden blev genskabt efter en bjergfyrrydning i Stenbjerg Plantage

I løbet af kort tid vil entreprenører gå i gang med et rydningsprojekt i de vestlige dele af Hvidbjerg og Lodbjerg plantager. Arealerne er i dag dækket af tætte bjergfyr- bevoksninger, der skjuler det flotte og karakteristiske klitlandskab.

Formålet ved rydningsprojektet er både at genoprette naturtypen klithede og at etablere ny løvtræ dominerede værnskov. Her vil blive genplantet med løvtræer som eg og bøg og buske til glæde for insekter og fugle. Samlet vil projektet på længere sigt skabe en mere varieret skov med en blanding af lysåben klithede og lysåben skov med et højere indhold af løvtræ.

I første omgang er der tale om at træerne blot skal fældes, hvorefter at de skal ligge sommeren over og tørre. Træerne vil blive lavet til flis som benyttes som bæredygtigt brændsel i lokale varmeværker.

Projektområderne fremgår af nedenstående kort. Nederst på siden er resultatet af en lignende rydning i Stenbjerg Plantage illustreret med før og efter bileder.

undefined

undefined

Kontakt

Per Kynde

Skovfoged