Indvielse og navnekonkurrence for ny skov ved Rønnebæk øst for Næstved

29-05-2018

Det er ikke hver dag en ny skov med tilhørende søer etableres, men udenfor Rønnebæk ved Næstved har der været hektisk aktivitet igennem længere tid. Her har Næstved Kommune og Naturstyrelsen i et tæt samarbejde nemlig omskabt et tidligere landbrugsareal på 35 ha til en naturperle med søer, slyngede bække, gangbroer, skov og mose. Det sker den 4. juni fra 10-12.

Navn til den nye skov

Den nye skov mangler imidlertid et navn. Naturstyrelsen og Næstved Kommune beder derfor borgerne om hjælp til et godt navn til 2 skove. Ikke kun den nye skov ved Rønnebæk, men også den skov som er beliggende på den vestlige side af Ny Præstøvej vest for Fruens Plantage og vest for jernbanen. Den blev tilplantet i 2010, men fik aldrig et selvstændigt navn.  Forslagene skal være inspireret af lokale navne for området og de må meget gerne karakterisere naturen det pågældende sted, fx sø, eng, skov, vang eller lund. Navnekonkurrencen skydes i gang på dagen og forslag kan sendes på mail til projektleder Michael Krogh Obfuscated Email eller via opslag på Næstved Kommunes facebookside. Konkurrencen løber frem til 1. september 2018. Herefter vil vindernavnene til de nye skove offentliggøres i forbindelse med en event til efteråret, som afslutter det samlede skovrejsningsprojekt.

Skoleelever afslutter træplantning

Der er i løbet af maj plantet knap 100.000 små nye træer på de i alt 35 hektar. Den 4. juni afsluttes den omfattende plantning, ved at skoleklasser fra Kobberbakkeskolen afdeling Rønnebæk planter nogle specielt indkøbte store træer mellem den nye skov og den nye sø. Det er blandt andet kastanjer og frugttræer til fremtidig glæde for skovens besøgende.

Skov og friluftsliv 5 min fra byen

Den sidste skov er noget af en perle, hvor det er lykkedes af få en samklang mellem rig natur og fedt friluftsliv og oven i hatten klimatilpasning, så det skaber de bedste rammer for vores livskvalitet. Du tror måske, der vil gå lang tid, før det er værd at tage ud i den nye skov, men tro mig - du vil ikke blive skuffet, fortæller skovrider Claus Jespersen fra Naturstyrelsen Storstrøm.

Der er allerede gæs i søen og viber der kaster sig op over engene, og det bliver spændende at følge udviklingen de kommende par år. Vi vægter friluftslivet højt, så der er både ridestier, vandrestier, broer og picnicpladser, slutter Claus Jespersen.

I den nye statsskov er der gravet to store skovsøer. Vandet kommer fra den rørlagte del af Rønnebækken, og søerne skal oplagre vand i vinterhalvåret, og igen udlede vandet til Rønnebækken i tørre perioder om sommeren. Søerne er på ca. 8 ha og Næstved Kommune har stået for udformningen og etableringen, hvor Miljø- og Fødevareministeriet har bevilget 1,25 millioner kroner fra synergiprojekt puljen. Naturstyrelsen har erhvervet arealet og stået for planlægning og plantning af 23 ha skov. Når hele området står færdigt, vil der være tale om et kuperet skovomkranset sø- og lavbundsområde med afvekslende indslag af åbne engarealer, ellesump og varieret løvskov. Da skoven er et bynært og rekreativt område, er der etableret en række publikumsfaciliteter herunder parkeringsplads, ridestier, befæstede vandrestier samt broer og picnicpladser.

Skovrejsningen ved Rønnebæk øst er det sidste af perlerækken på 6 nye skov- og naturområder som er skabt lige op af Næstved by og dermed er den grønne rekreative ring en realitet. Fra centrum tager det nu kun 5 minutter på cykel ud til nærmeste naturområde, fortæller formand for Teknisk udvalg Helle Jessen fra Næstved Kommune, og fortsætter: Nu glæder jeg mig til at se en masse glade mennesker bruge de nye skov - og naturområder, og når vi i Næstved kommune igangsætter arbejdet med en ny friluftsstrategi  håber jeg også på nye forslag til, hvordan vi sammenbinder de nye skove med stier og ruter så flest muligt får glæde og energi af de nye skove.

 

Program

Mandag den 4. juni kl. 10.00-12.00 

Mødested: Den nye parkeringsplads ved Bystævnet/Holmevej, 4700 Næstved

Kl.10.00

Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen byder velkommen til de fremmødte og Kobberbakkeskolens afdeling Rønnebæks 1. og 2. klasser.

Formand for Teknisk udvalg Helle Jessen, Næstved Kommune holder tale. Navnekonkurrence skydes i gang.

Kl. 10.20 Rød snor klippes og vi går til plantningsområdet ved søbredden.

Kl. 10. 30 Skovfoged og naturvejleder instruerer skoleeleverne i træplantning af større opstammede træer, som derved afslutter den samlede tilplantning i området, der har fundet sted ultimo maj 2018. Når træerne er plantet, vandes de med vand fra søen.

Kl. 11.00 Skovtur for de interesserede, hvor vi ser på der forskellige træarter der er plantet i den nye skov ligesom projektleder Søren Madsen fra Næstved Kommune demonstrerer, hvordan man kan styre vandmængden i de nye søer og Rønnebækken til gavn for dyreliv og fisk.

Kl. 11.30-12.30 Træplantning afsluttes med forfriskning til børnene og pandekager over mobile bålsteder.

 

Ny sø øst for Rønnebæk