Skovhjælpere hjælper ekkoet

14-05-2018

De seneste uger har skovhjælperne ryddet buske og mindre træer langs Ekkodalens skrænter, så landskabsoplevelsen og ekkoet bevares.

Ekkodalens klippevæg er blevet ryddet for buske og mindre træer. Foto: Naturstyrelsen.

Arbejdet er foregået omkring den mest besøgte del af Ekkodalen: Området ved H.C. Ørsteds Kilde og ved stien til Gamleborg. Det sker for at bevare den flotte landskabsoplevelse man får i dalen, så man som besøgende fortsat kan se hele den lodrette klippeflade og de gamle stendiger, og for at buske og træer ikke skal dæmpe dalens berømte ekko.

Opgaven er en af de mange, som løses af de udviklingshæmmede i Skovhjælperprojektet som er et samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og Naturstyrelsen. Projektet tilbyder en meningsfuld hverdag, der udvikler brugernes kompetencer både fagligt og socialt.

Skovhjælperne løser både ad hoc opgaver som rydningen i Ekkodalen og faste opgaver som græsslåning, opfyldning af brænde ved Almindingens bålpladser, opfyldning af folderkasser og vedligeholdelse af publikumsområdet ved Klippely i Ekkodalen. Fælles for opgaverne er, at de giver både bornholmere og turister en bedre oplevelse i skoven, og at det er opgaver som Naturstyrelsen ikke ville kunne prioritere at bruge driftsmidler på.

undefined
Arbejdet foregår blandt andet med buskrydder. Her langs det gamle stengærde nær Gamleborg. Foto: Naturstyrelsen.

undefined
Også langs stierne er der blevet ryddet lidt ekstra. Foto: Naturstyrelsen.

Mejse Holm

Skovfoged
Bornholm