Store dyr i skoven ved Fussingø

02-05-2018

Fem stude og en ko skal nu leve i skoven ved Fussingø. De store dyr skal medvirke til, at skoven bliver til levested for andre og flere arter.

Fem stude og en tanteko skal sikre, at skoven får tilført den naturlige dynamik, som store dyr kan med deres størrelse og tyngde.

Dyrene bliver sat ud i en hegning, der rummer en blanding af skov, mark og eng. Her skal de gå året rundt og finde den føde, som området byder på. De store dyr vil, når de går rundt på arealet, både æde af vegetationen og mase sig gennem opvækst af mindre træer og buske. De vil gnubbe sig op af store stammer, de vil træde jorden op og på den måde påvirke skoven på en ny og anderledes måde, end den vi normalt ser i danske skove.

 

undefined

Dyrene er sluppet fri og vises ind i området.

 

De store dyr vil med deres tilstedeværelse og naturlige opførsel kunne skabe plads og mulige levesteder for en række arter i skoven.  Specielt planter og insekter, der har brug for mere lys, vil kunne finde levesteder i en ellers mørk skov. Mange af de arter, som er knyttet til skoven, er afhængige af lys og luft ned mellem træerne. De elsker små solvarme pletter og hader det, når skoven bliver for tæt og mørk. For at bevare eller genskabe lysåbne skove er der behov for forstyrrelser f.eks. i form af skovgræsning. De store dyr er med deres levevis med til at skabe disse gunstige forhold.

 

undefined

Dyrene afsøger først hele området, her i engen.

 

Det er hensigten at kreaturerne skal klare sig selv på arealet uden fodring. I perioder vil der være rigeligt med føde  – i andre perioder vil der være mere sparsomt, hvilket vil tvinge dyrene til, at æde andre og mindre attraktive planter. Det er vigtigt at understrege, at får vi en hård vinter med masser af sne, så skal dyrene naturligvis have adgang til foder.

 

undefined

Første ophold er på det dejlig græs på marken.

 

Indhegningen ligger i Indskovene ved Fussingø, ca. 10 km vest for Randers. Indskovene blev tidligere i år udpeget til at være en af de 45 skove, der bliver udlagt til biodiversitetsskove. I disse skove vil der blive taget særlige hensyn til plante- og dyrelivet.

 

Fakta boks
Dyrene går i en indhegning der på ca. 8 ha. Her er adgang til både føde, vand samt læ for vind og vejr. Der er høje og tørre partier i folden, ligesom der er lave sumpede områder.

De fem stude ledsages af en såkaldt tante ko, der er en erfaren ko, der har levet hele sit liv i Mols Bjerge, hvor den har været med til at pleje de store naturområder. Den erfaring skal hun give videre til de fem stude, der kun er et halvt år gamle ved udsætningstidspunktet.

En stud er et handyr der er blevet kastreret. Stude har ofte et mere roligt temperament og er derfor velegnede til græsning af naturarealer, hvor der også er adgang for skovens brugere. Studene skal gå i hegnet i mindst et par år – gerne 3-4 år - inden de skal slagtes.    

 

Læs mere:

Digital naturguide for Fussingø