Travselskabet og Naturstyrelsen indgår partnerskabsaftale

09-05-2018

Bornholms Travselskab og Naturstyrelsen Bornholm har nu indgået en partnerskabsaftale. Som noget nyt giver aftalen travkuskene lov til at træne på en ny strækning på 1,5 km, udover den anlagte travtræningsbane. Dermed er der nu tilladelse til travtræning på ca 4,5 km skovveje i Almindingen.

”Jeg er glad for, at vi nu har en formaliseret aftale med travselskabet om, hvordan vi samarbejder om træningsfaciliteterne i Almindingen på en konstruktiv måde. Der har været et ønske fra travkuskene at få lov til at træne på en længere, lige strækning i skoven, og det giver vi nu mulighed for uden for turistsæsonen, hvor der er få andre brugere i skoven,” siger skovrider Søren Friese, Naturstyrelsen Bornholm.

Cykelvej omlægges
I forbindelse med anlæggelsen af travtræningsbanen har det vist sig nødvendigt at omlægge cykelvejen i området til et forløb nord om Åsedammen. Det ville betyde, at cyklister skulle køre 200 meter langs Åsedamsvej. Men Bornholms Regionskommune har tilbudt at anlægge en cykelsti inde i skoven langs vejen.

”Vi er meget taknemmelige for, at Bornholms Regionskommune har valgt at hjælpe os med en rigtig god løsning, så cyklisterne på cykelvejen kan færdes på en behagelig og sikker måde gennem den bornholmske natur,” siger Søren Friese.

Partnerskabsaftalen

I aftalen har Bornholms Travselskab og Naturstyrelsen blandt andet aftalt:

  • At der nu må trænes på en 1,5 km strækning af Trehøjevej i perioden 1. oktober til påske
  • At travkuskene må transportere sig i skridtgang mellem travtræningsbanen og den nye strækning
  • At Bornholms Travselskab vedligeholder de veje aftalen giver ret til at køre på
  • At Naturstyrelsen opsætter skilte og piktogrammer som markerer faciliteterne og viser kørselsretningen
  • At travkuske har mulighed for at søge om tilladelse til at køre i skridtgang ad skovveje fra deres hjem til travtræningsfaciliteterne
  • At der fremover afholdes et årligt dialogmøde mellem Bornholms Travselskab og Naturstyrelsen

Læs hele aftalen her

Søren Friese

Skovrider
Bornholm