Vi roder i mosen

08-05-2018

Kommer man forbi mosen i Langkær i Velling Skov i løbet af de næste par uger vil man opleve, at der kører store maskiner rundt derude. Maskinerne er i gang med at lukke gamle tilgroede grøfter. ”Det ser rodet ud lige nu, men i takt med forårets og sommerens komme vil sporene gro til igen og helt forsvinde”, siger projektleder Anne Gro Thomsen.

En vandtæt menbran skal sike at den tidligere dræning nu helt stopper.

Langkær er en gammel højmose. En højmose er en helt speciel naturtype, med helt speciel dyre og planteliv. Her vokser bl.a. den kødædende rundbladet soldug, tranbær og klokkelyng og mellem disse gemmer hugorm, sommerfugle og store edderkopper sig. De fleste højmoser i Østdanmark er opstået ved tilgroning af søer. Da tørvemos ikke nedbrydes på sammen måde som andet plantemateriale, vil der hvert år skabes et nyt tyndt lag af døde plantedele, som ikke bliver nedbrudt. Det øverste levende plantelag vil derfor hele tiden bevæge sig længere og længere opad. En aktiv højmose vil efter hundreder af år ende med at være flere meter højere end det omkringliggende landskab. Typisk vil højmosen være betydeligt højere på midten i forhold til kanterne. Hvis en aktiv højmose drænes, så går processen imidlertid i stå. Det er hvad der er sket i Langkær. 

Nu sætter Naturstyrelsen en særlig indsats i gang i højmosen, ved at lukke de gamle drængrøfter og rydde moseområdet for pil, birk og andre uønskede træer og buske. Målet med gravearbejdet er at sikre den tilbageværende del af højmosen og genskabe de betingelser der skal til, for at Langkær igen kan være en aktiv højmose og vokse sig stor igen. Det sker ved at de mindre grøfter lukkes med træskodder. Den store tilgroede, men stadig drænende hovedgrøft lukkes med en 2 meter dyb vandstandsende membran. I korte perioder lukkes får og geder ind på højmosen, for at hjælpe med at æde uønskede træer og buske. 

Højmosen ligger i et Natura 2000 område, som er områder, hvor der skal tages særligt hensyn til at bevare og genskabe natur som levested for dyr og planter. Projektet i Langkær er en del af et større mosegenopretningsprojekt, hvor 6 kommuner, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen er gået sammen for at bevare og genoprette højmoser på 10 lokaliteter i Danmark. Projektet er understøttet af EU LIFE+ ordning midler fra Miljø- og Fødevareministeriet samt projektparterne.

 

 

Hvis du vil med ud og se det i virkeligheden så kom til en offentlig tur i mosen den 12. maj kl. 14.00 sammen med naturvejleder Jan Kjærgaard. Se nærmere: http://udinaturen.dk/arrangement/En-højmose-genopstår/20456

 

 

Nærmere oplysninger om projektet:

Projektleder Anne Gro Thomsen (22 88 99 42) Obfuscated Email eller læs mere på https://www.raisedbogsindenmark.dk/

 

Link til Nyhedsbrev