10 år for Melby Overdrev

20-03-2018

Søndag d. 25. marts 2018, kl. 10-14 samles endnu en gang et stort antal frivillige for, at trække træer op på Melby Overdrev, så heden kan bevares.

I år er det 10. år i træk at  en stor gruppe frivillige giver en hånd med for at friholde Melby Overdrev for opvækst af træer. Det skal fejres og du er meget velkommen til at være med også selvom det er 1. gang for dig. Der er gratis arbejdsfrokost undervejs.” siger Skovfoged Søren Agerlund, som er ansvarlig for plejen på arealet.

Lyngheden bliver langsom forvandlet til skov, hvis der ikke gøres noget. Men det gør der heldigvis. Det er nu 10. år i træk, der bliver fjernet træer på overdrevet både forår og efterår.

 Tag familien med og hjælp os med at fjerne fyrre- og birketræer, så af Melby Overdrev bliver bevaret som en lysåben naturtype. Arrangementet er et fællesprojekt mellem Danmarks Naturfrednings Forening Halsnæs og Naturstyrelsen Nordsjælland” siger skovfogeden, som i øvrigt fortæller at man kan køre til mødestedet fra indkørslen til Melby Overdrev ved at følge skiltningen på dagen.


Tilmelding er ikke nødvendig, du kommer bare! Tag gerne handsker med.

Melby Overdrev er den største statsejede hede på Sjælland
Heden udgør et af de vigtigste fredede områder ved Nordkysten. Det har været skydeterræn for militæret gennem mere end 100 år, og har derfor undgået at blive udstykket til sommerhuse. Nu er det Naturstyrelsen Nordsjælland, der plejer området, men træerne sår sig selv og truer med at skygge lyngen væk. Der er de sidste mange år lavet et stort arbejde med at rydde for uønsket opvækst, og resultaterne viser sig efterhånden. Men der er stadig små træer, der skal op.

DN Halsnæs bidrager i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland til naturplejen ved hjælp af frivillige to gange om året. Næste gang er i september 2018.