Borgermøde om skovrejsning i Skævinge Skov

24-03-2018

Borgermøde den 9. april kl. 19 – 20:30 i Harløse forsamlingshus, Harløsevej 215A, 3400 Hillerød.
Kom og hør om de nye planer i Skævinge Skov

Ny tilplantning i Skævinge Skov ved Bjerggården

Kom og hør om de nye planer i Skævinge Skov

Nye natur og skovarealer er på vej, som en del af fremtidens Skævinge Skov. De skal være med til at sikre rent grundvand.  På mødet vil du for eksempel kunne høre om de planer der er for de 150 ha, der tidligere tilhørte Lønsgård, og som nu bliver en del af den nye Skævinge Skov. Forestil dig overdrev med græssende dyr og skovarealer med flere forskellige træarter, skovbryn med bærbærende buske og etablering af vandhuller mv.  Forhold der er med til fremme et varieret dyre- og planteliv og stor landskabelig værdi.

På mødet vil Hovedstadens Forsyningsselskab HOFOR, Hillerød Kommune og Naturstyrelsen orientere om projektet og de tiltag, der sker ude i området. For at sikre rent grundvand bliver grænserne for Skævinge Skov justeret. Det sker på baggrund af en grundvandskortlægning fra 2015. Alle er velkomne til mødet. Tilmeld dig gerne til borgermødet på e-mail til Obfuscated Email

Lodsejere er inviteret til et møde den 5. april kl. 19 – 20.30.

Du kan læse mere om Skævinge Skov, møderne og den justerede afgrænsning her: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/skaevinge-og-goerloese-skov/

undefined