Et havneørnepar er flyttet ind i Silkeborg Sønderskov

23-03-2018

Silkeborg Sønderskov har fået nye indbyggere. Et havørnepar har bygget en rede i et højt træ i skoven. Netop nu ligger hunnen på reden. Havørnen lægger typisk et til to æg. Hvor mange æg der er i reden i Sønderskoven vil vise sig, når ungen eller ungerne dukker op og skal ud at flyve til sommer.

Havørnen er meget følsom for forstyrrelser og forlader reden, hvis man  kommer for tæt på redetræet. Er havørnen væk, er der risiko for at en krage eller ravn spiser æggene, eller at de bliver kolde og ungerne dør.

Naturstyrelsen har derfor i samråd med lokale ornitologer valgt at lukke et større område omkring reden for aktiviteter, og henstiller til at skovturen går uden om det lukkede område, så ørnene kan få ro til at yngle.

Det er stadig muligt at færdes hele vejen rundt om det lukkede område og i den øvrige del af Sønderskoven.

Fra den modsatte side af Borresø er der fra Østerskoven gode muligheder for at spotte havørnene, når de flyver ud for at søge føde på søen.

På kortet nedenfor kan du se, hvad det er for et område, der nu er lukket samt se, hvorfra der er chancer for at se ørnen uden at forstyrre den.

undefined

Efter at have været næsten udryddet i Danmark er havørnen nu i fremgang. I 1995 vendte havørnen tilbage, hvor det første ynglepar etablerede sig ved Maribosøerne. Siden har udviklingen været støt stigende, så der i 2016 var 83 ynglepar fordelt i det meste af landet.