Flere gyde- og opvækstområder til laksen i Ribe Å

14-03-2018

Etablering af to store gyde- og opvækstområder i Gelså ved Kastrup Engvandingsanlæg nærmer sig sin afslutning.

I de to første uger af marts afslutter Naturstyrelsen Vadehavet etablering af to store gyde- og opvækstområder i Gelså ved Kastrup Engvandingsanlæg og umiddelbart opstrøms for Kongevej. I alt bliver der yderligere ca. 2.000 m2 arealer med grus og sten laksene kan boltre sig på for at videreføre slægten.

Ved Kastrup Engvandingsanlæg fjernes opstemningen, der forsynede engvandingsanlægget med vand, og ved den tidligere jernbanedæmning opstrøms Kongevej udlægges grus og sten. Begge steder ændres vandløbet, så laksene får optimale gyde- og opvækstmuligheder.

undefined

Projekterne supplerer de mange naturgenopretningsprojekter mhp. at skabe fri passage og etablere gyde- og opvækstområder Naturstyrelsen tidligere har afsluttet i Ribe å systemet til gavn for snæblen og laksen, bl.a. i Ribe, i Hjortvad å, Fladså og Gelså. Og det går godt for laksebestanden.

Fra en bestand på ca. 1.000 voksne, gydemodne individer i 2012 er bestanden i 2017 opgjort til ca. 3.000 individer af DTU Aqua i rapporten http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2018/01/laksebestanden-i-ribe-aa-2017?id=f46ab177-9c54-4484-a74e-fae4981581d2.

I notatet ”Status for laksen og dens forvaltning i Danmark 2017” skønner DTU Aqua størrelsespotentialet for laksebestanden i Ribe Å skønnes til 3.000 – 5.000 gydelaks, så bestandsudviklingen er godt på vej.

Jan Steinbring Jensen

Specialkonsulent
Naturstyrelsen Vadehavet