Mountainbikesporet i Vilsbøl Plantage er blevet opgraderet og er nu klar til sæsonen

23-03-2018

Thy Sporlaug og Naturstyrelsen Thy har netop lagt sidste hånd på en gennemgribende renovering og udvidelse af mountainbikesporet i Vilsbøl Plantage

Morten Sørensen fra Thy Sporlaug foran en nedkørsel på den sorte sløjfe

Thy Sporlaug og Naturstyrelsen Thy har siden foråret 2017 arbejdet på at renovere og opgradere mountainbikesporet i Vilsbøl Plantage. Det arbejde har nu resulteret i en forlængelse af mountainbikesporet, således er der nu er et ca. 7 km langt sammenhængende let spor. Derudover byder sporet på udfordringer til både de øvede og ekspert mountainbike rytterne med 2,7 km spor af højere sværhedsgrad. Sporene er markeret med farvede pile, der angiver retning og sværhedsgrad efter Dansk Cykle Unions retningslinjer.

Vi er fra Naturstyrelsens side rigtigt glade for samarbejdet med Thy Sporlaug, hvor der nu er blevet anlagt et rigtigt godt og udfordrende spor i Vilsbøl Plantage. Mountainbike sporet har været her i mange år, men det trængte til en renovering af kørefladen, som var blevet nedslidt,

fortæller forstfuldmægtig Morten Brown Stummann fra Naturstyrelsen Thy og fortsætter:

Foruden istandsættelse af det eksisterende spor er der blevet lavet nye udfordrende sløjfer på sporet, som de frivillige har designet. Dog har ikke alt hvad cyklisterne har ønsket har kunnet lade sig. Naturstyrelsen skal lave en vurdering ud fra hensynet til naturen og de øvrige skovgæster, men der er lavet en løsning der tilgodeser alle parter.

Morten Sørensen fra Thy Sporlaug, der har fungeret som koordinator for indsatsen på sporet, siger om den videre proces for samarbejdet:

Næste skridt i vores arbejde i sporlauget er en lignende opgradering af sporene i Vandet og Tvorup plantager. Der er masser af arbejde at tage fat i, og vi har brug for at flere folk møder op og giver en hånd med til arbejdsdagene. Man behøver ikke erfaring med at bygge mountainbikespor. Alt der kræves er viljen til at give en hånd med. Arbejdsdagene bliver løbende annonceret på vores facebook side.

Det fulde forløb af mountainbike sporet kan ses på styrelsens hjemmeside på Udinaturen-kortet, hvor man under beskrivelsen af sporet også kan finde den nye folder "På mountainbike i Vilsbøl Klitplantage". Bagsiden af folderen viser et detaljeret kort over ruteforløbet og sværhedsgraden. Folderen er lavet i A4 og er egnet til udskrift på en almindelig printer.

Kontakt

Morten Brown Stummann

Forstfuldmægtig