Naturstyrelsen undersøger træer på De 5 Halder

05-03-2018

Naturstyrelsen er ved at undersøge, hvilke større træer ved fortidsminderne De Fem Halder vest for Viborg som skal ryddes. Det er endnu ikke besluttet, hvilke træer der skal fældes.

Ved Hald nær Viborg fortæller fem generationer af borge og herregårde Danmarks historie fra middelalderen til i dag, og et stort projekt er i fuld gang med at styrke formidlingen af områdets ruiner, voldgrave og øvrige kulturspor.

Som del af projektet er der lagt op til, at der skal ryddes træer for at beskytte fortidsminderne og fremme formidlingen af områdets kulturhistorie. Det fremgår af den rammeplan, der er udarbejdet for projektet af Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Viborg Kommune og Foreningen de Fem Halder.

Naturstyrelsen har nu foretaget en foreløbig mærkning af en lang række træer i området og flere vil blive mærket senere. Det sker bl.a. for at kunne lave en grundig gennemgang af de træer, som kunne tænkes ryddet. I den proces skal der bl.a. indhentes tilladelser fra de relevante myndigheder, og det skal undersøges, hvilke biologiske værdier, der er knyttet til de enkelte træer.

Når der foreligger godkendelser, træerne er gennemgået m.v., vil der blive truffet endelig beslutning om hvilke træer, der skal fældes. Som en del af projektet fældes der løbende mindre, yngre træer og opvækst i området.

Bag projektet står et partnerskab med Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Viborg Kommune og Foreningen de Fem Halder. Projektet realiseres med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.