Nye skilte fortæller om De fem Halder

23-03-2018

De fem Halder byder på nogle af Danmarks mest spændende voldsteder med borge, ruiner, belejringsanlæg og herregårde, der tilsammen fortæller om 800 års Danmarkshistorie. Et stort projekt skal gøre historien mere levende. Nye skilte i området fortæller om projektet.

Se naturguiden for Hald

Der er netop sat nye skilte op en række forskellige steder ved De fem Halder. Skiltene fortæller om det store projekt, der er i gang om formidling af 800 års Danmarkshistorie.

undefined

Bænk med Informationstavle ved indgangen til Jørgen Friis' Hald. 

Nu hvor forårssolen er begyndt at titte frem, er der nyt at opleve, hvis gåturen går til området ved De fem Halder ved Viborg. Der er netop sat nye midlertidige informationsskilte op rundt om i området. Skiltene fortæller om områdets historie og om, hvad der helt konkret kommer til at ske i det store projekt, der er godt i gang, og som skal gøre områdets enestående historie mere levende. Samtidig er det hensigten at teste, om den valgte udformning af skiltene fungerer, inden den endelige skiltning sættes op.

undefined

Et af de nye skilte ved De fem Halder.

Anlægsarbejdet med at renovere De fem Halder er gået i gang i år og varer frem til udgangen af 2019. Planen er at sætte voldsteder, voldgrave og stier i stand, fælde nogle træer og plante andre, samt at fremhæve omridset af borge, belejringsanlæg og herregårde. Der bliver også lavet en ny udstilling, som formidler historien om magtkampe, stridigheder og belejringer, men også om dagliglivet mellem konger, adelsmænd og kirkens folk fra middelalderen og frem.

undefined

Nyt skilt ved Brattingsborg ved De fem Halder.

Bag projektet står Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Foreningen De fem Halder og Viborg Kommune, som har fået økonomisk støtte til projektet af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond.

 

Yderligere oplysninger:

Projektleder Steen Bonne Rasmussen, Naturstyrelsen, tlf. 24 69 38 40, mail: Obfuscated Email 

 

Læs mere om området i naturguiden  Hald Sø