Pumperne til Saltvandssøen er serviceret og monteret

22-03-2018

Pumperne til Saltvandssøen i Margrethe Kog er netop blevet serviceret og monteret i indtagsbygværket i Vadehavet.

Bag ved Det Fremskudte Dige i det sydvestligste hjørne af Danmark er Naturstyrelsen ansvarlig for drift af en kunstig saltvandssø på ca. 260 ha. Den kunstige sø blev besluttet i marts 1983 i forbindelse med Folketingets vedtagelse af lov om anlæggelse af en saltvandssø bag Det Fremskudte Dige i Tøndermarsken. Den meget lavvandede sø forsynes i sommerhalvåret med havvand fra Vadehavet via to store pumper som er nedsænket i  et 200 m3 stort kammer 300 meter ude i Vadehavet.

undefined

Når det er højvande og kammeret fyldes op med havvand indpumpes 1800 m3 saltvand i timen. Vandet pumpes ind i et såkaldt sedimentationsbassin i det sydvesligste hjørne af søen, hvor opslæmmede siltpartikler i havvandet  aflejres for at undgå at bunden af Saltvandssøen hæver sig. Der bortgraves i alt ca. 3500 m3 sediment fra bassinet hvert andet år.

Pumperne forsyner Saltvandssøen med saltvand i perioden fra slutningen af marts og frem til efterårsferien. I vinterhalvåret er pumperne på værksted, hvor de bliver serviceret, malet og klargjort til den næste sæson.

I vinterperioden hvor pumperne er afmonteret fungere Saltvandssøen som et reservoire for Vidåens vandmasser.  Saltvandssøen er derfor salt – forår/sommer og fersk – efterår/vinter, hvilket betyder at Saltvandssøen primært fungerer som højvandsrasteplads for tusindvis af vadefugle.

De samlede driftsudgifterne til opretholdelse af Saltvandssøen udgør i alt ½ mio. kr. om året – heraf ca. 150.000 kr. til strøm til pumperne. Udgifterne betales af jagttegnsmidlerne.

Du kan læse mere om Saltvandssøen her: http://www.dettabteland.dk/sydjylland/saltvandssoen.pdf

Jens Hjerrild Hansen

Skovfoged
Naturstyrelsen Vadehavaet