Tilplantning af Nordmandsskoven - arrangement

04-04-2018

Den 10. april 2018 starter plantningen af den nye statsskov Nordmandsskoven ved Skibby
Pressen er velkommen

Projektområde for Normandsskoven og mødested ved den gule stjerne

Med den nye statsskov, Nordmandsskoven, bliver der etableret et nyt skov- og naturområde, som varigt kan beskytte vigtige drikkevandsressourcer og sikre rekreative, grønne områder til gavn for naturen og borgernes friluftsliv. Nordmandsskoven skal drives helt uden brug af pesticider.

I sammenhæng med Nordmandsmosen vil skoven give borgerne i Skibby gode muligheder for et aktivt friluftsliv.

undefined

Projektet er et resultat af et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Naturstyrelsen. Kommunen har overdraget arealet vedlagsfrit til Naturstyrelsen, som så skal tilplante og drive arealet som et rekreativt naturområde, som også beskytter grundvandet og på sigt producerer træ.

Starten på tilplantningen af Nordmandsskoven finder sted tirsdag den 10. april kl. 9.00 i den kommende skovs sydlige del – tæt ved spejderpladsen ved Nordmandsmosen.

Borgmester John Schmidt Andersen holder tale og hjælper skolebørn fra Skibby med at plante de første små træer i skoven. Mellem kl. 13.30 og kl. 14.30  er alle velkomne til at møde op og plante et træ.

Skoven bliver på knap 30 ha og tilplantningsplanen er udarbejdet af Naturstyrelsen i samarbejde med et lokalt skovrejsningsråd. Der vil blive plantet eller sået 65.000 træer og buske fordelt på 21 forskellige arter, hvoraf 50% vil være eg og 28% bøg.

For yderligere oplysninger kontakt:

  • Frederikssund Kommune, skovfoged Troels Karlog 20 30 25 50
  • Naturstyrelsen, skovrider Kim Søderlund, telefon 72 54 33 15