Dansk og matematik i naturen ved Kalundborg

21-03-2018

Naturen anvendes i den sociale indsats ved et samarbejde mellem Kalundborg Kommune, AOF Center Sjælland og Naturstyrelsen.

Deltagere i det naturbaserede undervisningsforløb mødes i skoven.

Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen Vestsjælland starter igen et projekt op for unge mennesker i en af Naturstyrelsen skove.
"Under overskriften ”Naturen som social løftestang” gentager vi succesen fra tidligere år", fortæller Jens Folman, Arbejdsmarkedschef i Kalundborg Kommune. "Det naturbaserede undervisningsforløb har vist sig at have en rigtig positiv effekt på en række unge mennesker, som har brug for noget andet end det vi normalt tilbyder."

"Højt til loftet og plads til alle har vist sig at styrke indlæringen for de unge – så et forløb i skoven med undervisning i dansk og matematik skaber flere varige positive forandringer og øger kompetencerne, så de unge opnår forøgede muligheder for at komme videre med uddannelse eller jobforløb" understreger Jens Folman.

"Læringsforløbene i skoven kombineres med praktiske opgaver, så også andre borgere får positive gevinster.  Vi kombinerer undervisningen med praktiske opgaver som fx forbedring af bålpladser, hvalpehundeskov, lave brænde til øvrige brugere, fuglekasser og meget mere, som har vist sig at skabe positive fællesskaber, afklaring af egne værdier og holdninger samt oplevelser med mulighed for at lære nyt om sig selv og fællesskabet" påpeger Henrik Jørgensen fra Naturstyrelsen.

"Undervejs er det også planen, at vi inviterer andre brugere ud i skoven for at se hvad vi laver – fx børnehaver", tilføjer Gitte Vind, AOF. "Dansk og matematik skal bindes sammen med fællesskab, naturens ro og oplevelser – altså at lære gennem praktisk afprøvning" fortsætter Gitte Vind.

"Naturforløbet er tidligere afprøvet i samarbejdet mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen Vestsjælland med rigtig gode erfaringer, og samarbejdet med Kalundborg Kommune har fungeret fortrinligt", understreger Henrik Jørgensen, Naturstyrelsen.

Forløbet starter den 19. marts og slutter igen den 14. juni. Der er visiteret 10 borgere til forløbet, som afsluttes med en fællestur med overnatning, hvor de tillærte færdigheder skal bruges.

Projektet er en del af en indsats Naturstyrelsen i flere år har arbejdet med – netop at bruge naturen målrettet i den sociale indsats - og Naturstyrelsen har i den forbindelse opnået mange erfaringer, hvor skov, strand, friluftsliv, vind i håret og stjernehøjt til himlen har vist sig at være en direkte løftestang til et bedre liv.