Vi brænder skoven!

05-12-2018

Naturstyrelsen arbejder hårdt på at genskabe naturområder, især vådområder.
Mange små moser bliver nu ryddet for træer. Når vi rydder dem, ligger der en masse kvas tilbage. Når det rådner, frigiver det næring, så hvad gør vi - vi brænder det af nogle steder!

Skovværket på arbejde i skoven. © Lars Jørgen Grønbjerg

I Silkeborg Vesterskov nær Kongshus er der store områder med bøgeskov, men her lige ved vejen Langelinje er der en lavning med mose.

Her var tidligere plantet sitkagran. For at genoprette en åben moseflade blev de fældet.  Stammerne er fjernet, men tilbage ligger et kaos af toppe og grene.

Med hjælp fra Skovværket (et social psykiatrisk projekt under Silkeborg Kommune) får vi nu genskabt et naturområde.  De arbejder herude onsdage og fredage. Kvaset bliver samlet sammen og brændt af.

Det tager et stykke tid, for der er meget der skal brændes, men efterhånden bliver området ryddet.

Det gør vi for at fjerne næringsstoffer fra arealet.  Afbrændingen betyder, at der kan komme andre løvtræer op, som eksempelvis pil og birk kan så sig selv og vokse op. Endelig kommer her en række brandpletter, og selv om det lyder spøjst, er de faktisk en række insekter og svampe, der netop ynder pletter med afbrændt træ.

Alt i alt en gevinst for landskabet og for naturen. Vil man se området før og efter så er tiden nu til at besøge Langelinje i Vesterskov.