Bæredygtigt pyntegrønt på Harrild Hede

26-11-2018

Det er december og julestemningen breder sig over det ganske land. De danske hjem skal pyntes med julegrønt, så hvad er bedre end at tage imod naturens gaver og fylde stuerne med bæredygtigt, naturligt pyntegrønt, som man selv har hentet i naturen?

 

Naturstyrelsen og Verdens Skove er gået sammen om at invitere til en hyggelig, aktivitetsfyldt og lærerig dag på Harrild Hede lørdag d. 1. december kl. 11:00. Her skal vi lære om naturtypen hede, dens naturpleje og hvilken rolle den spiller for biodiversiteten i Danmark samt nyde en dag i naturen og få noget dejligt, naturligt pyntegrønt med hjem.

De danske heder er en beskyttet naturtype, og en del af Naturstyrelsens naturpleje på Harrild Hede består i at fjerne selvsået bjerg- og skovfyr og til dels rødgran, der som indtrængende art på heden ellers ville overgro denne, hvis den fik frit spil. Tilgroningen truer de naturligt hjemmehørende arter på Harrild Hede. Derfor er det en vigtig del af naturplejen af heden at fjerne dem.

Verdens Skove mener, at al denne lækre, naturligt forekommende nålebevoksning lige så godt kan blive brugt til pyntegrønt til jul og skabe hygge i de danske hjem! Pyntegrønt, som sælges i Danmark, kommer nemlig oftest fra nåletræsplantninger, hvor der bruges gødning og sprøjtemidler, og som ikke rummer de store naturværdier.

Naturstyrelsen giver på denne tur mulighed for at komme ud og samle grene fra selvsået bjerg- og skovfyr samt rødgran som alternativ til brug af traditionel produceret pyntegrønt.

Harrild Hede er hjemsted for spændende dyrearter, bl.a. krondyr, men disse plejer at gemme sig i løbet af dagen, så vi kan desværre ikke garantere, at vi får dem at se. Af fugle kan nævnes spændende vintergæster som stor tornskade og måske havørn.

Turen starter lørdag d. 1. december kl. 11:00 fra Naturcenter Harrild Hede, Fasterholtvej 36, 7330 Brande. Her vil skovfoged Hans Jensen fra Naturstyrelsen Midtjylland og frivillige i Verdens Skoves lokalafdeling i Aarhus byde velkommen.

Husk at medbringe madpakke og tøj til vind og vejr, f.eks. vandresko eller gummistøvler og evt. en kikkert til at spejde efter spændende dyr. Verdens Skove sørger for lidt godt til ganen til sidst på turen.