Den første betalingsdagjagt i Østerild og Hjardemål plantager var en succes

05-12-2018

Jagtdagen var med til at holde hjortebestanden i området på et bæredygtigt niveau og bidrog med indtægter, der bruges til fordel for naturen i området.

Arkivbillede af en rudel krondyr

Naturstyrelsen Thy afholdt 28. november den første betalings dagjagt.. Jagten var solgt til 20 jægere fra hele landet, som via Naturstyrelsens hjemmeside havde købt en plads.

På jagten måtte der skyde hundyr, kalve og spidshjort af då- og kronvildt, samt råvildt og ræv. Der måtte ikke skydes hjorte på dagen. Jagten havde også et forvaltningsperspektiv med at holde det store hjortevildt i området på et bæredygtigt niveau.

Derfor var alle nabojægere forinden blevet opfordret til at deltage på egne arealer. Dette sikrer, at alle havde mulighed for at få et udbytte af bestanden, og at afskydningen af hjortevildt tager så meget hensyn til vildtets generelle trivsel som muligt.

De 20 betalende deltagere hos Naturstyrelsen nedlagde 35 stykker hjortevildt. Og ifølge de tilbagemeldinger, som Naturstyrelsen Thy har fået, er ca. det samme antal nedlagt på de nærmest liggende naboarealer.

Det er et rigtig fint resultat, som sikrer, at bestanden i området kan holdes på et bæredygtigt antal. Samtidig har Naturstyrelsen fået en indtægt, der bruges til fordel for naturen i området.

Kontakt

Tommy Hansen

Vildtkonsulent