Jagt på spidshjorte, kalve og hundyr af kron- og dåvildt i Østerild og Hjardemål plantager

06-11-2018
Arkivbillede af en rudel krondyr

Naturstyrelsen Thy afholder 28. november 2018 og 3. januar 2019 jagt på hundyr og kalve af kron- og dåvildt. Det foregår i området ved testcenteret for store vindmøller i helholdsvis Østerild og Hjardemål plantager. Naturstyrelsen og de tilknyttede jagtlejere nedlægger ikke ældre hjorte på de to jagter. Naturstyrelsen vil opfordre til at man på naboarealer også holder fokus på hundyr og kalve.

Baggrunden for jagten er, at det store hjortevildt har reageret rigtig positivt på de mange naturgenopretningstiltag som er foretaget i området. Dette betyder samtidig at hjortevildtbestanden vokser meget i området. Det uforstyrrede område har desuden den effekt, at når der har været afholdt jagt på de omkringliggende arealer flytter mange dyr til og de flytter ikke ud af området igen med mindre de bliver jaget.

Målet med jagten er både at opnå en reduktion af dyr i området, samt sikre at der ikke sker en uhensigtsmæssig ophobning af dyr. Uden en passende høst af hundyr og kalve kan bestanden ikke holdes sund og tilpasses områdets bæreevne. Jagten får også dyr til at flytte ud i de omkringliggende områder, så de kan komme flest mulige jægere og lodsejere til gavn.

De lodsejere, der grænser op til de ovennævnte plantager, kan efter aftale undtagelsesvist flytte stiger og skydetårne ind til skel af de omtalte plantager og skyde fra dem, den dag jagten afholdes. Stiger og skydetårne må flyttes ind 3 dage før jagten og skal være nedtaget 3 dage efter jagten. Såfremt man ønsker at benytte sig af tilbuddet sendes en mail til Obfuscated Email med navn og adresse på ejendommen.

Kontakt

Tommy Hansen

Vildtkonsulent