Juletræ og pyntegrønt til lokale børneinstitutioner, skoler, spejdere, idrætsforeninger for børn og unge m.v.

09-11-2018

Lokale børneinstitutioner, skoler, spejdere, idrætsforeninger for børn og unge m.v. har mulighed for igen i år at fælde et juletræ og samle lidt pyntegrønt

Naturstyrelsen Thy giver igen i år børnehaveinstitutioner, skoler, spejdere, idrætsforeninger for børn og unge m.v. i Thisted, Jammerbugt og Morsø kommuner mulighed for selv (mod betaling) at fælde et juletræ i en af vores juletræskulturer, samt kvit og frit efter først-til-mølleprincippet at samle lidt pyntegrønt på udvalgte steder. I år drejer det sig om Stenbjerg, Baun, Østerild og Fosdal plantager. Se kort nedenfor. På hver af disse lokaliteter vil der i starten af uge 46 blive fældet ca. 3-5 træer, som der kan klippes fra.

Naturstyrelsen Thy har stadig enkelte juletræsbevoksninger, hvor juletræerne er dyrket uden brug af kemiske stoffer. Her er det muligt efter forudgående aftale med skovfoged Jacob Alstrup Aalborg på telefon 72 54 39 17/22 22 16 40 (Thisted kommune) eller skovløber Jens Jakobsen Jensen på telefon 98 21 16 29/26 87 54 37 (Jammerbugt Kommune) at træffe aftale om mod betaling selv at fælde et juletræ i skoven.

Stenbjerg Plantage - det aktuelle område er markeret med rødt.

Baun Plantage - det aktuelle område er markeret med rødt.

Østerild Plantage - det aktuelle område er markeret med rødt.

Fosdal Plantage - det aktuelle område er markeret med en rød prik.

Kontakt

Morten Brown Stummann

Forstfuldmægtig