Nyt udsyn over Grenen

27-11-2018

Naturstyrelsen har i uge 47 iværksat flisning af nogle af de mange træstakke, der ligger på Grenen.

Træstakkene kommer fra det seneste års trærydninger på Grenen. Nu er det meste af træet tilstrækkeligt tørt til dels at kunne anvendes som brændsel i flisfyrede varmeværker, og dels at kunne lægges i depot til varmeværkernes spidsbelastning til vinter.

Vi påregner i denne omgang at hugge alle træstakke langs Fyrvej. Hen over vinteren og i det tidlige forår 2019 er det planen at hugge resten af de oplagte træstakke.

Når træstakkene bliver fjernet, vil man kunne nyde synet af de nu lysåbne arealer på Grenen. I første omgang, når man bevæger sig ad Fyrvej og ud mod Skagen Grå Fyr.