Pyntegrønt 2018 - Naturstyrelsen Vestjylland

10-11-2018

Traditionen tro vil der. også i år, være mulighed for at tage lidt pyntegrønt med hjem.

Det skovareal, hvor der i år må klippes gran, ligger i vestenden af Klosterheden. 

Der må først klippes fra lørdag d. 17. november, og der må KUN klippes på de fældene nobilis-graner.

Da mange skovgæster gerne skulle have fornøjelsen af en skovtur med lidt gran som "sidegevinst", må der kun hjemtages en mindre mængde - og kun til privat brug.

Turen kan kombineres med et besøg på skovlegepladsen.

HUSK

  • Der må IKKE køres på skovvejene.
  • Der må kun hjemtages gran til eget brug - f.eks. det der kan være i en bærepose.

HVORDAN FINDER JEG AREALET?

  • Kør ind ved Staldhøjevej, der er første skovvej på Ringkøbingvej nord for Vilhelmsborg Kro.
  • Parkering på p-pladsen.
  • Herefter videre mod øst ad Staldhøjevej.
  • Efter 3-400 meter ligger bevoksningen syd for vejen - på modsatte side af skovlegepladsen.
  • Der vil være skiltet.

Natursyrelsen ønsker god skovtur!