Så kom der gang i renoveringen af Trækstien fra Silkeborg til Kongensbro

13-11-2018

Naturstyrelsen og Silkeborg Kommune er i fuld gang med renoveringen af Trækstien fra Silkeborg til Kongensbro. Der arbejdes på den sidste strækning ved Porskær. Derudover arbejder to hold på strækningen mellem Svostrup bro og Tvilum bro, og endelig oprenser et hold grøften, beskærer bevoksningen og lægger nye afvandingsrør under stien nord for Tvilum bro.

 

”Med så mange folk i gang, så er der virkelig fremdrift i projektet. Vi bliver også hjulpet af en for årstiden usædvanlig lav vandstand,” udtaler projektleder Knud Erik Hesselbjerg fra Naturstyrelsen.

Projektet er blevet muligt efter, at Miljø- og Fødevareministeriet og Silkeborg Kommune her i efteråret hver bevilgede halvdelen af de midler, der skal til for, at de sidste ca. 10 km af Trækstien fra Silkeborg til Kongensbro kan renoveres. 

”Hvis det bliver muligt med vandstanden i Gudenåen, håber vi, at arbejdet kan afsluttes i foråret 2019. Lige nu er vandstanden lav, og entreprenøren arbejder fire steder på stien,” udtaler biolog Aage Ebbesen, Silkeborg kommune. 

”Vi har talt med mange naboer til Trækstien om muligheden for at få tilkørt materialer over deres ejendom. Alle har været positive og har givet tilladelse til at vi kan anvende deres veje og marker til formålet. Det er vi meget taknemmelige for,” udtaler Knud Erik Hesselbjerg. 

Under renoveringen hæves Trækstien til en højde, som gør det muligt at færdes til fods og på cykel i en periode på ca. 10 måneder om året. Der opsættes skilte ved alle nedgange til stien, så man selv kan se, om det er muligt at færdes i sko, eller man skal have gummistøvler på. Vandstanden måles løbende i Gudenåen og vises inde på Gudenå Komiteens hjemmeside.  Her vises  højden på Trækstien med en rør linje. Så fremover kan man også hjemmefra se, om stien er tilgængelig. 

Sammen med kommunen er Naturstyrelsen i gang med at etablere et partnerskab, der skal kikke på mulighederne for at nyttiggøre denne del af Trækstien, når renoveringen er færdig. Her vil vi drøfte placeringen af opholdsarealer langs stien og behovet for øvrige faciliteter som P pladser, side-stier, broer, formidling af natur- og kulturhistorien o.lig.

 

 

Naturstyrelsen har opgaven som bygherre på projektet. Man kan kontakte projektet via følgende:

 

Bygherre:                                  Naturstyrelsen Søhøjlandet

                                                      Knud Erik Hesselbjerg

                                                       Mail: Obfuscated Email

                                                       Tlf.: 40280563

 

Bygherrerådgiver:               Orbicon

                                                       Allan Bo Mikkelsen

                                                       Mail: Obfuscated Email

                                                       Tlf.: 21347356

 

Entreprenør:                           Tjele Entreprenørforretning

                                                       Mikael Kristensen

                                                       Mail: mikael@t-e-f.dk

                                                       Tlf.: 21654723

 

Silkeborg Kommune:         Aage Ebbesen

                                                       Mail: Obfuscated Email

                                                       Tlf.: 89701523]

 

På vedlaget drone-film kan man se, hvordan arbejdet med renovering af Trækstien skrider frem:

https://youtu.be/7qt_UUeS3vM