Sjældne skorpioner i Jægersborg Dyrehave

05-11-2018

Den uanselige lille Stellas mosskorpion, der kun er fundet få steder i landet, blev i august genfundet i Dyrehaven

Mosskorpionen fotograferet på millimeterpapir. Fotograf Kristian Graubæk, som også fandt arten.

Mosskorpionen der med sin længde på kun nogle få millimeter ikke farlig for mennesker, men er man en lille springhale eller rundorm, ja så frygter man de giftige klør.

 Stellas Mosskorpion er supersjælden og den er kun fundet nogle ganske få steder i landet. Det første fund i Danmark og formentlig i verden blev gjort i 1886 i en hul Eg i Jægersborg Dyrehave. Derfor er det positivt at den nu igen er funder i et gammelt hult bøgetræ i Jægersborg Dyrehave, i forbindelse med NOVANA undersøgelser i august.

 ”Jeg glæder mig over at vi stadig har den sjældne art i Dyrehaven og håber den med tiden også vil sprede sig til Jægersborg Hegn, der netop er blevet udpeget til urørt skov. Når træerne får lov at blive stående til naturligt forfald skaber vi flere levesteder for både mosskorpionen og mange andre arter”, fortæller skovrider Hans Henrik Christensen.

 Mosskorpionen har en helt speciel måde at sprede sig på. Når unge individer skal finde et nyt levested, så griber de fat i benene på myg eller stankelben med deres klør og flyver, som blind passagerer med til det næste træ.  Fundstedet af mosskorpion i Dyrehaven. De lever i hulninger i gamle træer.