På udkig efter sommerfugle på Ulvshale og Bøtø Nor

19-11-2018

Sommerfugle kan give et fingerpeg om effekten af naturplejen på Ulvshale, Møn og ved Bøtø Nor på Falster. Derfor gik Naturstyrelsen på udkig efter bestemte sommerfuglearter de to steder i sommeren 2018.

Hun af isblåfugl på musevikke

”Foranderlig Blåfugl var den, jeg har set flest af, isblåfugl har jeg set flest gange, spættet bredpande var mest udbredt, og brunlig perlemorsommerfugl var den jeg så mindst til”, fortæller skovløber Kristian Graubæk, Naturstyrelsen. 

Formålet med at kigge nærmere på sommerfuglene var at få et øjebliksbillede af bestandene på Ulvshale og Bøtø Nor, som begge steder er vigtige naturområder. Mange sommerfuglearter er specialiserede og stiller bestemte krav til deres levested. Viden om sommerfuglenes antal og udbredelse kan derfor bruges til at kvalificere naturplejen og gerne gøre den endnu bedre. 

Der blev udvalgt 5 arter på Ulvshale hvoraf 4 er rødlistede*. Her blev der lavet undersøgelse i maj og i august.
Der blev kigget efter 2 arter i Bøtø Nor, hvoraf én art er rødlistet. Her blev undersøgelsen lavet medio juli. 

Konklusionen på undersøgelsen er, at plejen af arealerne langt hen ad vejen tilgodeser sommerfuglene. Der er også mulighed for at forbedre levestederne, hvilket Naturstyrelsen vil afveje med andre hensyn så som fx friluftslivet. Bøtø Nor er dog et naturreservat, hvor der ikke er adgang for offentligheden. 

Læs mere om undersøgelsen i vedlagte rapport: Overvågning af sjældne dagsommerfugle 2018 på Ulvshale og Bøtø Nor

Download

Oplev sommerfuglene

De fleste kender sommerfuglene kålsommerfugl og admiral. Store sommerfugle, der flyver i de fleste haver. Men går man ud på enge og overdrev og går lidt ned i størrelse, åbner der sig en helt ny verden med talrige arter, som har hver deres levevis. Det kan fx være specialiserede arter, som isblåfugl, hvor larverne kun lever af blomsten musevikke, eller brunlig perlemorssommerfugl, hvor larverne kun lever af violer.

 * En rødliste er en oversigt over plante- og dyrearter, som er sjældne og i fare for at forsvinde eller allerede er forsvundet.