Invitation: Kom med idéer til ny skov Der skal planlægges ny skov. Derfor inviterer vi på skovtur, før skoven kommer.

05-11-2018

Naturstyrelsen har i forbindelse med etablering af Silkeborgmotorvejen overtaget ca. 60 hektar mellem Nordskov og Borgdalsvej. Vi er i gang med at planlægge, hvordan området skal udvikle sig. Derfor inviterer vi alle interesserede på ”skovtur”, hvor ideer og tanker kan brydes.

I forbindelse med anlæggelse af Silkeborgmotorvejen måtte Vejdirektoratet inddrage en større del af Silkeborg Nordskov. I Danmark kan man ikke uden videre fælde fredskov. Hvor dette alligevel er nødvendigt af samfundshensyn, skal der plantes erstatningsskov.

Det sker i Nordskoven ved at Vejdirektoratet har opkøbt områder omkring Nyløkke, og overdraget dem til Naturstyrelsen.

Områderne ligger strategisk godt og forbinder Silkeborg Nordskov med den ligeledes statsejede ejendom Bjørnholt ved Borgdalsvej.  Herved forbindes de to områder og der skabes sammenhæng imellem områdets skove og naturområder

Begge områder bruges meget af borgerne  og også her er der gode muligheder for at skabe sammenhængende natur og nye muligheder for at bruge naturen. 

Naturmæssigt rummer Nordskoven gamle løvtræs bevoksninger med artsrige svampe, insekt - og fugleliv.

Syd for det nye område ligger hedebakkerne Sindbjerg og Stoubjerg og på Bjørnholt findes et af Søhøjlandets bedste overdrev.  Her vil således på de nye områder både være mulighed for at udvide skove og lysåbne naturtyper markant.

 Kom med på skovvandring i området, hvor alle interesserede kan høre  om vores planer og komme med idéer til brug af den nye skov.   

 

Turen ledes af skovfoged Christian Qvortrup og skovfoged Thorbjørn Nørgaard.  Man mødes på P-pladsen ved Borgdalsvej, Hårup umiddelbart syd for motorvejen lørdag den 10. november kl 10.00 og turen varer ca. 2 timer.