Urørt skov - men du må stadig gerne røre

19-11-2018

I Himmerland kan beboerne se frem til at få mere vild natur tæt på i fremtiden. En større del af Rold Skov, Skindbjerglund og Livø er udpeget som kommende urørt skov og anden biodiversitetsskov. I alt bliver 362 ha skove i Himmerland vildere.

Rold Skov - Troldeskoven

Aftalepartierne bag Naturpakken offentliggjorde den 12. september 2018, hvor i landet danskerne kan se frem til ny urørt skov og anden biodiversitetsskov.  I alt blev 13.800 ha fordelt på 45 skov rundt om i Danmark vildere. I Himmerland er der udpeget i alt 362 ha mere urørt og anden biodiversitetsskov.

I Rold skov er der udpeget 2 områder til urørt skov, nemlig Nørreskov og Fællesskov.

Nørreskov udpeges som urørt skov med udgangspunkt i en høj koncentration af sjældne arter – hvilket bl.a. skyldes den kalkrige jordbund og den store struktuelle variation.

Fælles Skov udpeges som urørt skov med henblik på at skabe sammenhæng i eksisterende udpegninger, hvorved der skabes ét stort sammenhængende område med både skov og lysåben natur.

Skovrider Bendt E. Andersen vil på en guidet vandretur lørdag, den 24. november 2018 kl. 13-16.00 fortælle om baggrunden for udpegningen og om, hvordan den fremtidige drift tænkes at vil blive – og i særdeles om, at du fortsat er velkommen til at komme i skoven.

Mødested: Grøndalens P-plads, Rebild Kirkevej, 9520 Skørping (hvor skoven starter). (Ved Skørping Skole, drej ind på Rebild Skovhusevej og følg denne indtil kanten af skoven. P-pladsen er højre side).

Læs mere og udlægning af urørt Skov.
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturpakken/

https://naturstyrelsen.dk/media/244762/nyhim_rold-skov_faktaark.pdf

https://naturstyrelsen.dk/media/244763/nyhim_skindbjerglund_faktaark.pdf

https://naturstyrelsen.dk/media/244761/nyhim_livoe_faktaark-2.pdf